حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

پنج‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 06:13

زاغکی قالب پنیری دید...

زاغکی قالب پنیری دید...

 

خواندن این شعر هرکسی را به حال هوای همان سالها خواهد برد. مخصوصا که عکس همان صفحه از کتاب فارسی رو هم ببیند ...