حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 11:29

تابعیت فرزندان زنان ایرانیاصلاحیه قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی در مرحله نهایی تصویب است

تهران / واحد مرکزی خبر / مکتوب 1391/02/25
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور گفت : اصلاحیه قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی شهریور سال گذشته به مجلس ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است .
به گزارش خبرنگار ما ، محمدرضا علیان در نشست خبری به مناسبت برگزاری نخستین همایش ملی حقوق ثبت احوال به آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد ثبت احوال اشاره کرد و افزود : اسنادی که در ثبت احوال تنظیم می ‌شود براساس ماده 8 قانون مربوط به ثبت احوال جزو اسناد رسمی کشور است و سند فوت و ولادت از جمله اسناد رسمی
است.
وی اضافه کرد : هم اکنون نیز با توجه به تغییری که از وضع سنتی به صنعتی در حال اجراست در این همایش اعتبار قانونی داده های الکترونیکی بررسی می شود.
علیان گفت : هم اکنون شناسنامه‌ هر فرد باید در محل تولد شخص صادر شود اما با الکترونیکی شدن اسناد و تبدیل شیوه سنتی به صنعتی ، صدور شناسنامه در هر شهری برای افراد امکان پذیر می شود .
وی افزود : بنابراین تغییرات جدید نیاز به تنظیم قوانین جدیدی دارد که این موضوع در همایش مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری خواهد شد.
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در ادامه به بحث تابعیت افراد اشاره کرد و گفت : تابعیت افراد رابطه مستقیم با صدور شناسنامه دارد و به محض اینکه کسی تبعه کشوری می‌شود برای وی شناسنامه همان کشور صادر می شود در این صورت فرد از حقوقی مانند شهروندان دیگر بهره مند می شود .
وی افزود : طبق ماده 976 قانون مدنی در ایران سیستم خاک و خون برای اعطای تابعیت به افراد مد نظر است که تمامی این موارد در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
علیان درباره تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج می کنند نیز گفت : تا قبل از مهرماه سال 85 با استفاده از مفهوم موافق در بند 4 ماده 976 قانون برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه شناسنامه صادر می‌ شد .
وی افزود : اما بعد از مهرماه سال 85 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مشکلات و نارسایی‌هایی مشاهده شد به طوری که صدور شناسنامه برای این فرزندان به راحتی انجام نمی‌گرفت .
علیان گفت : به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که مادر نیز مانند پدر بتواند تابعیت اعلام کند اما با ورود سازمان ثبت به این طرح اصلاحی، قید ایرانی الاصل بودن و تولد طفل در خاک ایران در اصلاحیه لحاظ شده است.
وی افزود : اصلاحیه این قانون در شهریور سال قبل به مجلس ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است و مراحل نهایی خود را طی می کند و امیدواریم در ماه‌ پایانی فعالیت مجلس این طرح به تصویب نهایی برسد و در شورای نگهبان نیز تصویب شود.
نخستین همایش ملی حقوق ثبت احوال 26 و 27 اردیبهشت در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار می شود.