X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

پنج‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 10:26

دیدگاه اسلام در رابطه با تعدد زوجات

چند زنی یا تعدد زوجات در مقابل تک زنی قرار گرفته  .چند زنی سابقه ا ی طولانی در میان ملت هایی چون مصر ، هند ، چین ، فارس قدیم  و رومیان داشته است. در چنین جوامعی به کسی که میتوانست از چند زن تگهداری کند به چشم اعتبار نگاه میکردند.در ایران زمان ساسانیان اصل تعدد زوجات ،اساس تشکیل خانواده به شمار می رفت.

چند زنی در بین مذاهب و ادیان:

 در آیین زرتشت  تعدد زوجات  به دلیل  تشویق برای افزایش جمعیت آزاد بوده است.

 در تورات  نیز تعدد زوجات آزاد بوده است.

 انجیل نیز در این زمینه مخالفتی نکرده ولی کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است.

همان طور که می دانیم ازدواج امری فطری  و طبیعی است  و از آنجا که اسلام ارضاء جنسی از طیق همجنس بازی را منع کرده، راه را برای ارضاء صحیح غرایز باز گذاشته و آن چند هسری است که با شرایط خاص جایز شمرده است.

طبق آیه سه سوره نساء ، قرآن اجازه چند زنی را به شرط رعایت عدالت میدهد ولی هرگز تعدد زوجات را واجب ننموده و تنها چیزی که واجب نموده رعایت عدالت بین زنان است و قرآن فرموده،(رعایت عدالت کار آسانی نیست  . و کسی که نتواند مراعات عدالت را بکند باید به همان یکی اکتفا کند.)

اگر گرفتن چند زن در اسلام جایز است رعایت عدالت واجب است.اسلام نه چند زنی را اختراع کرده و نه آن را نسخ کرده . ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد یعنی آن را محدود کرد و برای آن  حداکثر قائل شد (که 4 تا است)  و  از طرف دیگر برای  آن قیود و شرایطی قرار داد (به هر کسی اجاز نداد که همسران متعدد انتخاب کند) که از بهترین شروط آ ن ، عدالت است .

اسلام اجازه نمی دهد که تبعیض در میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد.

اسلام برای شرط عدالت ، آن اندازه اهمیت قائل است که حتی اجازه نمیدهد مرد، و زن دوم  در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نا مساوی با زن اول، زندگی کند .یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت ،تکلیفی است که مرد نمیتواند با قرار قبلی با زن،خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند.

مرد و  زن هیچ  کدام حق ندارند چنین شرطی در متن عقد بنمایند . زن دوم کاری که می تواند بکند فقط این است که عملاً از حقوق خود صرف نظر بکند.اما نمی تواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد همچنان که زن اول نیز می تواند عملاً با میل خود از حقوق خود صرف نظر کند. اما نمیتواند کاری کند که قانوناً حقی نداشته باشد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی اکیداً  و  شدید به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد شکل انجام وظیفه به خود می گیرد. بنابراین اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته زن را تحقیر کند بلکه از این راه بزرگ ترین خدمت را به جنس زن کرده است . البته  باید توجه داشت که  جواز تعدد زوجات با  این که در بعضی از موارد یک ضرورت اجتماعی است  و از احکام مسلم  اسلام محسوب می شود اما تحصیل شرایط آن در امروز با گذشته تفاوت پیدا کرده است . زیرا زندگی در گذشته یک شکل

ساده داشت و  لذا رعایت عدالت آسان بود  ولی در عصر ما کسانی که  از این قانون.استفاده کنند باید مراقب عدالت باشند.