حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 02:08

چند کتاب حقوقی

دریافت
کلیک
تاریخ
توضیحات
نوع فایل
2110
1389/06/25
شیوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا
1293
1389/06/22
دادسرا و دادستان ، وظایف قانونی و آیین رسیدگی
1541
1389/06/28
دادسرا و دادستان، وظایف قانونی و آیین رسیدگی (ویرایش جدید)
709
1389/06/22
دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف
1056
1389/06/28
بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان
690
1389/06/28
بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی
879
1389/06/28
بررسی توصیفی جرایم مواد مخدر
1213
1389/06/25
طبقه بندی مواعد قانونی
666
1389/06/28
ارتقاء رسیدگی ها در دادسرا
873
1389/06/28
استفتائات دیات
965
1389/06/25
ضابطین دادگستری
955
1389/06/28
راهنمای حقوقی مشاوران بنگاه املاک
676
1389/06/28
راهنمای حقوقی مشاوران بنگاه خودرو
1476
1389/06/28
راهنمای عملی تنظیم دادخواست‌‌های حقوقی (با اصلاحات و الحاقات)
725
1389/06/22
راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف
1050
1389/06/22
راهنمای عملی تنظیم دادخواست های حقوقی